• TIN TỨC - KHUYẾN MÃI

  TIN TỨC - KHUYẾN MÃI

  Khuyến mại tháng 03/2020
  Khuyến mại tháng 03/2020
  11-3-2020

  Dịch vụ lắp đặt mới: - Đóng trước 06 tháng thuê bao Truyền hình cáp, tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp. - Đóng trước 12 tháng thuê bao Truyền hình cáp, tặng 04 tháng sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp. - Đóng trước 06 tháng thuê bao SD+HD,tặng 1 tháng SD+HD. - Đóng trước 12 tháng thuê bao SD+HD,tặng 02 tháng SD+HD. - Đóng trước 6 tháng Combo Internet+THC, tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ. - Đóng trước 12 tháng Combo Internet+THC, tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ. Liên hệ lắp đặt tại nhà: 0905147363

  Xem tiếp