• TIN TỨC - KHUYẾN MÃI

  TIN TỨC - KHUYẾN MÃI

  Khuyến mại lớn tháng 01/2020
  Khuyến mại lớn tháng 01/2020
  6-1-2020

  Dịch vụ lắp đặt mới: - Đóng trước 06 tháng thuê bao Truyền hình cáp, tặng 03 tháng sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp. - Đóng trước 12 tháng thuê bao Truyền hình cáp, tặng 06 tháng sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp. - Đóng trước 06 tháng thuê bao SD+HD,tặng 6 tháng HD. - Đóng trước 12 tháng thuê bao SD+HD,tặng 12 tháng HD. - Đóng trước 6 tháng Combo Internet+THC, tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ, trang bị thêm 01 bộ Wifi Wireless router Tenda F6 trị giá 360.000 đồng. - Đóng trước 12 tháng Combo Internet+THC, tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ, tặng thêm 01 bộ Wifi Wireless router Tenda F6 trị giá 360.000 đồng. - Đóng trước 12 tháng Combo Internet+HD+SD, tặng 03 tháng sử dụng dịch vụ, tặng thêm 01 bộ Wifi Wireless router Tenda F6 trị giá 360.000 đồng. - Đóng trước 03 tháng thuê bao K+, tặng 01 tháng sử dụng dịch vụ K+. - Đóng trước 06 tháng thuê bao K+, tặng 02 tháng sử dụng dịch vụ K+. - Đóng trước 12 tháng thuê bao K+, tặng 04 tháng sử dụng dịch vụ K+. Liên hệ lắp đặt tại nhà: 0905147363

  Xem tiếp